Jednotku je možné řídit pomocí několika čidel. Věnujte pozornost logice, řízení. Jednotka může být čidly řízena 0-100%, ve třech stupních nebo např. jenom ON/OFF.Zpět