Nová zelená úsporám - rekuperace
(NZÚ 2014, 2015, 2016, 2017)

Naše společnost je registrována v Seznamu odborných dodavatelů. Dodáváme centrální i decentrální jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ). Kromě montáže nabízíme i dodání projektu vzduchotechniky, odborné poradenství, zajištění energetického hodnocení a blower door testu.

 

Aktuální informace naleznete na stránkách Státního fondu ŽP: http://www.novazelenausporam.cz/

 

Momentálně máme registraci pro instalaci jednotek společností:

 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • ELMET spol. s r.o.
 • Systemair a.s.
 • 2VV/Multivac

 

Od jara 2016 dále:

 • Brink/Štorc
 • Atrea
 • Thermwet
 • SEVentilation /jednotka SEVi 160/

 

Současný seznam výrobků, pro které jsme odborní dodavatelé zde.

 

V rámci NZÚ Vám zajistíme:

 • Autorizovaný projekt na úrovni DSP nebo DOS splňující požadavky NZÚ
 • Nainstalujeme systém i jednotku (dle komunikace se SFŽP musí být instalace zařízení provedena dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí)
 • Zajistíme Vám všechny potřebné dokumenty spojené se splněním požadavku NZÚ na tuto část /správná faktura, označení výrobků, předávací protokoly, .../

 

Větrání s rekupeací (se zpětným ziskem tepla) má v rámci každé výzvy jiné podmínky a orientace v této problematice není snadná,  zde je stručný přehled z pohledu vzduchotechniky:

 

MOMENTÁLNĚ BĚŽÍ:

Rodinné domy:

3. Výzva

Stav výzvy:                         Příjem žádostí
Podání žádosti od:                22.10.2015
Podání žádosti do:                31.12.2021

 

Oblast podpory B

Již tradičně je větrání s rekuperací zahrnuto do oblasti podpory B. (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností), kde je tento typ větrání povinným prvkem "výbavy" domu. Povoleno je centrální i necentrální větrací zařízení. Pro snížení byrokracie doporučujeme použít jednotky se Seznamu výrobků a technologií, schválených NZÚ.

Maximální výše dotace:

Dotace je stanovena podle dosažených energetických parametrů budovy, dělí na dvě podoblasti podpory B.1 a B.2 a to na částky 300 000Kč a 450 000Kč. Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace a její celková výše na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 %.

Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí. 

 

Oblast podpory C.4

Dále je samotné větrání se zpětným ziskem tepla zahrnuto do oblasti podpory C. (Instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu do dokončenných rodinných domů).

Samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 %.

Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 <= 2,5 [h-1].

 

Výše podpory v oblasti podpory C.4

C.4.1      Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla         100 000 [Kč/dům]
C.4.2      Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla      75 000   [Kč/dům]

 

 

Více o výzvě zde:

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/

 

Bytové domy:

2. Výzva

Stav výzvy:                         Příjem žádostí
Podání žádosti od:                15.03.2016
Podání žádosti do:                31.12.2021

Kdo může o podporu zažádat:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

 

Požadavky na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla:

Na opatření v této podoblasti podpory lze žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně.
Podporovány jsou instalace centrálního nebo decentrálního systému větrání se zpětným získáváním tepla.
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systémů do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení.
Podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku.
Větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat nucené větrání všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob (tj. včetně např. kanceláří a provozoven, pokud se v domě nacházejí).
Budova musí být osazena těsnými okny s celoobvodovým kováním.
Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 70 %. Pro systémy zpětného získávání tepla s kapalinovým okruhem a v případech kdy nelze zařízení pro přívod a odvod vzduchu umístit v jedné místnosti se připouští minimální účinnost 65 %. Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle příslušných technických norem. Mezilehlé hodnoty je možno interpolovat.

 

Maximální výše podpory na systémy s nuceným větrání se zpětným získáváním tepla:

C.4.1    Centrální systémy větrání se ZZT     25 000 [Kč/b.j.]
C.4.2    Decentrální systémy větrání se ZZT  20 000 [Kč/b.j.]

Více zde: http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/2-vyzva-bytove-domy/

 

 

UKONČENÉ VÝZVY:

Rodinné domy:

1. Výzva

Stav výzvy:                          Příjem žádostí ukončen
Podání žádosti od:                 01.04.2014
Podání žádosti do:                 31.12.2014

Podpora na větrání s rekuperací byly poskytnuta v rámci oblasti podpory B (celý dům s povinnou rekuperací) a C (pouze rekuperace).
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/prvni-vyzva-rodinne-domy/

 

2. Výzva

Stav výzvy:                          Příjem žádostí ukončen
Podání žádosti od:                 15.05.2015
Podání žádosti do:                 15.07.2015

Podpora byla udělována v ovblastech podpory:
Podpora B - novostavby (výše podpory 350 000 nebo 500 000 Kč)

Pro dosažení na dotaci musí být dům vybaven systémem nuceného větrání se zpětným ziskem tepla s účinností nad 75 %. Systém může být centrální i decentrální. Pro usnadnění jednání s úřady doporučujeme využití jednotek ze seznamu výrobků NZÚ.

Podpora C.4 - rekonstrukce
výše podpory  C.4.1  (centrální systém)                100 000 Kč
výše podpory  C.4.2  (decentrální systém)              75 000 Kč

 

Bytové domy:

1. Výzva

Stav výzvy:             Příjem žádostí ukončen
Podání žádosti od:    15.05.2015
Podání žádosti do:    31.10.2015

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/1-vyzva-bytove-domy/

 

 

 

 

Provozovatel webu, Luftuj s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 102, Slatiňany 538 21, IČ: 28827902, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím