Rekuperace svépomocí II

...jak neudělat chybu při montáži

 

 

Zde shrnujeme základní seznam chyb, kterých je dobré se vyvarovat, když se pustíte do montáže systému větrání s centrální pasivní rekuperací tepla (bez tepelného čerpadla, dohřevu nebo chlazení) sami. Pokud je to možné vždy využijte služeb odborníka (nejlépe autorizovaného projektanta) a montážníka. Článek shrnuje naše osobní názory získané několika lety užívání systému větrání s rekuperací a samozřejmě také zkušenosti z několika set našich instalací, které jsme za posledních několik let instalovali na klíč po celé ČR.

Co je přívod, odvod, sání, výfuk vzduchu? Kde se umísťuje tlumič hluku? Podívejte se na jednoduchou skicu v následujícím článku- Rekuperace svépomocí III...jak nakoupit u nás na eshopu

Jak postupovat, před nákupem, jak požádat o radu si přečtěte ve článku Rekuperace svépomocí I. ...před instalací

 

OSNOVA ČLÁNKU:

1) Rekuperační jednotka

2) Sání a výfuk (exteriér- jednotka)

3) Přívod a odvod (jednotka – interiér)

 

1) Rekuperační jednotka

Pozice

Rekuperařní jednotku instalujte vždy na dostatečně nosnou konstrukci nepřenášející hluk. Pozor na dřevostavby!!!


Ideální je technická místnost, co nejvíce vzdálená od ložnic a pokojů.

 

Pro nástěnnou rekuperační jednotku si raději nechte celý prostor od země až pod strop.

 

Pro podstropní jednotku je obvykle nutný prostor pro tlumiče hluku a ohyby sání a výfuku. Takže pokud není technická místnost v daném směru přes 3,5 m dlouhá, tak instalace nebude zcela ideální a možná stojí za zvážení jiný typ jednotky.

Rekuperační jednotku nelze instalovat do exteriéru (neznáme snad žádnou ve velikosti pro RD, která by to umožňovala). Okolní teplota by měla být cca 5-50°C (přesný rozsah záleží na výrobci). Ideálním řešením je, pokud je okolní teplota jednotky co nejvíce podobná interiérové. Pak se přes stěny jednotky neztrácí teplo ani chlad, který chceme zpětně vracet. Tělo jednotky je samozřejmě izolované. Jednotku proto není vhodné instalovat na půdu pokud není součástí tepelné obálky budovy nebo do nevytápěné garáže. Při instalacích na půdě, je nutné zvážit i přenos hluku přes strop.

 

Příprava

Nezapomeňte na odvod kondenzátu a přípravu kabeláže (napájení, ovladač, internet, boost tlačítka, čidla atd. – vše s dostatečnou rezervou).

 

Dbejte na volný odtok kondenzátu, nesmí zamrznout a nesmí být vprotisměru přetlačen např. vodou z pračky – tzn. použijte sifon, uvedený v návodu k jednotce.

 

Nikdy jednotku nepoužívejte pro dosoušení stavby, která není dokonale čistá, zbavená prachu. Hrozí její trvalé poškození. Stejně tak základní jednotky, které nabízíme nejsou vhodné pro větrání bazénů apod.

 

Jednotku nechte zapojit a systém zaregulovat odborníka s osvědčením výrobce, vyhnete se problémům s případnou reklamací.

 

2) Sání a výfuk (exteriér - jednotka)

Fasádní stěnová mřížka musí mít dostatečnou průtočnou plochu, odpovídající min. průtočné ploše potrubí.

 

Výfuk směřující na střechu (střešní hlavice) bývá méně ekonomický než na fasádu. Způsobuje problémy s odvodem kondenzátu (lze řešit kondenzačními kusy). Na opak v extrémní zimě nezpůsobuje námrazu na fasádě a v případě umístění sání na fasádu, je téměř jisté, že se sání s výfukem nesmísí.

 

Výfukovaný vzduch nesmí ovlivňovat sání. Exitsují i kombinované (sdružené) mřížky na fasádu, které ale za špatných povětrnostních podmínek nemusí být 100% funkční.Sání volte z nejčistější strany domu, světová orientace nehraje velkou roli. Nestíněná jižní strana přináší problém v létě.  Sání u rodinných domů na střechu nepatří (odvětrání kanalizace atd.).

 

Na sání je vhodné instalovat klapku řízenou servopohonem, v málo větrných oblastech však postačí i zpětná klapka. Výběr klapky a servopohonu, musí odpovídat typu jednotky.

 

Pokud neplánujete časté vypínání systému na výfuku instalujte zpětnou klapku. Dejte pozor na osu motýlkových klapek a pozici UP u supertěsných klapek.

 

 

Výfuk věďte pokud možno vytápěným prostorem. U jednotek s klasickým deskovým výměníkem, které odvádí vzduch s 99 % RH, může vzniknat při ochlazení potrubí okamžitě velké množství kondenzátu.

Větve Sání a výfuku by měly být co nejkratší (cena materiálu, riziko kondenzace vlhkosti), jednotku proto plánujte spíše blíže exteriérové zdi.

 

Potrubí pro sání a výfuk musí být dokonalé izolované – bez kompromisů. Pro rozvody do 200 mm použijte potrubí EPE (HR-WTW) nebo ADURO a tvarovky tohoto systému. Pro větší rozměry doporučujeme systém SPIRO a kaučukovou izolaci.

 

Levnější řešení s potrubím typu SONO, ALU apod. NEDOPORUČUJEME!!! V ohybech ztrácí svoje tepelné vlastnosti. Ani kvalitnější verze s parozábranou nefungují, voda se nahromadí v části potrubí, a to se následně zbortí.

 

3) Přívod a odvod (jednotka – interiér)

Tato část rozvodů bývá vedena ve vytápěném prostoru, aby rekuperace tepla měla smysl vzduch nesmí ztrácet teplotu v rozvodech!

 

Tlumiče hluku:

Kvalitní tlumič za rekuperační jednotkou je základ. Doporučujeme flexibilní (sono extra) a to pro přívod i odvod vzduchu.

Při plánování rozvodů zvažte hlukové poměry v domě. Nejvíce se nám u rodinných domů osvědčil z pohledu přeslechů hvězdicovitý systém s rozdělovacím boxem a flexibilním potrubím (max. délka 15 m a minimum ohybů). Více o typech rozvodů ve článku zde.

 

Potrubí mezi tlumičem a rozdělovacím boxem:

Potrubí zvolte podle umístění a délky. Pro snadno přístupná místa a krátká vedení je možné použít systém SONO, pokud potrubí vede nad podhledem nebo v jinak nepřístupném místě, zvolte raději pevné potrubí, které půjde v budoucnu čistit kartáči např. SPIRO. Jako flexibilní variantu doporučujeme potrubí Masterflex.

 

Rozdělovací (distribuční) box:

Rozdělovací box plánujte na místo, které bude snadno servisovatelné a servisní otvor ve stropě nebude tolik esteticky vadit.

Ideální umístění je v technické místnosti bez podhledu nebo s kazetovým sádrokratonovým stropem. Pozici boxu je nutné volit i s ohledem na délku potrubí 90 nebo 75 mm.  Tyto větve by neměly být delší než 12-15 m, aby nezpůsobavali velkou tlakovou ztrátu systému.

 

Rozdělovací box si nechte vyrobit na míru nebo z prefabrikovaných vyberte ten, který opravdu dobře sedí. Nevhodné jsou boxy s otvory pro potrubí proti sobě, které přenáší hluk z pokoje do pokoje. Nevhodně použitý box zbytečně navyšuje tlakové ztráty rozvodů a může způsobovat hlučné turbulence. Box objednávejte vždy s dostatečnou časovou rezervou. Před objednáním promyslete, jak box ke konstrukci připevníte – pozinkované plechové boxy váží několik kg. Rozdělovací box při instalujte jako první.

Rozdělovací box doporučujeme opatřit:
a) servisním otvorem
b) hygienickou hlukovou izolací, ta funguje jako další tlumič hluku
c) v případě potřeby a dobrého přístupu regulačnímu klapkami na potrubí (musí k nim být servisní přístup)

 

 

Potrubí mezi rozdělovacím boxem a vyústkou

Na výběr nabízíme systém 75 mm a 90 mm potrubí.

75 mm používáme nejčastěji, má větší výběr komponentů, nezabírá tolik místa, nabízí snadnou manipulaci a je hlukově i tlakově adekvátní k přívodu 30 m3/h vzduchu pro jednu osobu jednou hadicí.

Systém z hadic s vnějším průměre 90 mm dokáže přivést jednou hadicí více vzduchu (až 40 m3/h), jednotka překonává menší tlakový odpor rozvodů (tlaková ztráta), takže se může chovat tišeji a spotřebovat méně wattů. Expozice hluku v interiéru je však obvykle závislá spíše na použitém ventilu než na velikosti potrubí (75 nebo 90 mm).

Potrubí je nutné důkladě kotvit (á 1,5m) aby nedocházelo k prověšení a kontaktu se sádrokartonem nebo nosným rastrem.

Stropní box (75 mm nebo 90 mm)

Na konci potrubí bývá tzv. stropní box. Většinou je z plastu. Na trhu je jich dnes několik druhů. Pro systém 75 mm se obvykle používají boxy s jedním nebo dvěma vstupy (1x75 nebo 2X75 mm) otvor pro ventil je obvykle 125 mm.

Některé boxy se kotví do nosné konstrukce a jejich tubus prochází přes sádrokarton do interiéru. Tubus se zakrátí dle potřeby (např. stropní box OVA ) – u těchto boxů je nutné rozměřit správnou pozici boxu ještě před instalací sádrokartonů.


Druhý typ stropních boxů se kotví ve fázi hrubé stavby cca 1 m od budoucí pozice vyústky. Při instalaci sádrokartonu je nutné dát si pozor na pozici rastrů a aby se dal box otvorem volně přitáhnout do své finální pozice. V ní se stropní box ukotví vrutem, který prochází pře tzv. zděř ventilu, sádrokarton a límec stropního boxu. Typickým zástupcem jsou boxy GTX.


Většinu stropních boxů lze bez problémů použít i např. v příčkách ze sádrokartonu.

 

Vyústky – koncové elementy

Vyústky rozlišujeme na stropní, nástěnné a podlahové.

 

Stropní vyústky (ventily)

Pokud je vyústka v ideální pozici (tzn. přívodní co nejdále od odvodní nebo od vstupu do místnosti a odvodní na středu odsávané místnosti), tak lze použít jakoukoliv stropní vyústku/ventil správné velikosti (do 60 m3/h velikost 125mm).
Pro dětské pokoje, kde se může dispozice často měnit, doporučujeme směrovatelné ventily (např. LUFTOMET SKY nebo BDOP), kterými lze ovlivnit směr toku vzduchu do místnosti.

 

Nástěnné (stěnové) vyústky

Pokud je instalace limitovaná např. výškou stropu, stropem z pohledového betonu apod., tak lze vyústky osadit i do horní části stěny. V těchto případech je nutné směr a dosah proudu čerstvého vzduchu často ovlivnit (aby nedocházelo k tzv. zkratu a čerstvý vzduch neodešel z místnosti dříve, než ji provětrá nebo naředí stávající vzduch). Pro tento účel se používají tzv. dýzy, které mají obyvkle malé otvory, které navýší rychlost vzduchu, a zároveň i jeho dosah.

 

Nevýhodou dýz v těchto systémech větrání rodinných domů je:
a) Nedostatečný dosah - systém se provozuje často na nižší rychlosti a dosah pak není dle projektu.
b) Vyšší rychlost proudění navyšuje expozici hluku

 

Použití dýz, tak doporučujeme pečlivě zvážit. Řešením může být např. instalace sádrokartonového kastlíku např s LED osvětlením vedeným podél zdi a v něm umístit stropní vyústku. Instalací se stěnovým řešením však máme za sebou desítky a spokojení majitelé už ani nevědí odkud vzduch přichází.
Většinou je snaha potrubí ve vedlejší místnosti umístit co nejvýše a vyústka pak vychází poměrně blízko stropu. Pro tyto instalace doporučujeme z estetického hlediska spíše hranatou dýzu (např. LUFTOMET JET nebo WDZA).

 

Podlahové vyústky (pouze pro přívod)

Obecně v rozvodech v podlaze nevidíme oproti předchozím dvěma variantám snad žádné výhody a našim klientům je obecně nedoporučujeme.

Důvody:
- potrubní rozvody v podlaze přízemí jsou obvykle na úkor výšky tepelné izolace v patře pak na úkor kročejové izolace
- výměna, oprava atd. potrubí je oproti řešení v podhledech velmi nákladná
- vyústky v podlaze limitují neomezenému využití celého pokoje – pozice nábytku, stolu, koberců atd.
- do vyústek a tím i do sytému mohou padat nečistoty a přitahují jako magnet hravé děti
- i když jsou vyústky pochozí, může dojít ke zranění
- vyústky pro odvod vzduchu je nutné stejně instalovat v pod stropem, takže podhledům nebo sádrokartonovým kastlíkům se nevyhnete.

 

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo chcete s něčím poradit neváhejte nás kontaktovat.

 

Nabízíme základní návrhy řešení zdarma, autorizovanou projekci vzduchotechniky a zajistíme montáž jednotek osobami se servisním a montážním oprávněním.

 

Pokud se chcete dovědět víc přečtěte si další články naší poradny.

ČLÁNEK BYL NAPOSLEDY EDITOVÁN DNE 8.7.2019

Informace

Projekt „Měření parametrů vzduchotechnických komponentů Luftuj s.r.o.“

Video stánku Luftuj - Aquatherm Praha 2024

Vybíráme servopohon

Fandíme Kristýně Otcovské na ME v bitalonu v Osrblie

Luftuj na Aquathermu 2024, Praha

Nové prezentační video splečnosti Luftuj s.r.o.

Vánoční svátky - celozávodní dovolená

Přednášeli jsme na Konferenci větrání a klimatizace 2023

Navštivte nás v září na veleltrhu ForArch v Praze

Atrea přichází s novou generací jednotek Duplex Pro a Pro-V

DOVOLENÁ 5.-7.7.2023

Školili jsme se ...

DOVOLENÁ 5.-9.6.2023

Luftuj poprvé na ISH ve FRANKFURTU n/M

Jednotky DUPLEX přecházejí na novou generaci regulace

Příklad montáže rozvodů potrubí rekuperace v RD svépomocí

Přednášeli jsme na semináři STP - Jak připravit systém rekuperace na servis

Děkujeme za návštěvu na našem stánku na For Archu 2022

Luftuj na FOR ARCH 2022

Celý červen sleva 5%

Novinky Aquatherm Praha 2022

Zítra začínáme- Aquatherm 2022 právě startuje

Luftuj na Aquathermu v Praze 19-22.4.2022

EPE x ADURO část 2

EPE x ADURO část 1

Probíhá příprava stránek pro Slovensko

SLAVÍME 10 LET, SLAVTE S NÁMI S 10% SLEVOU

Vedení potrubí rekuperace v bungalovech

Konec roku ve znamení dokončování staveb, servisu a projekce

Rekuperace a přímý odtah ze záchodove mísy

Nové fotostudio a tisková farma

AKCE NA POTRUBÍ DALFLEX 90 a 75 mm HYGIENIC

Pomůcka pro řezání flexibilního potrubí

Nové články v poradně

Sání a výfuk rekuperace

Využití tepla od krbu pomocí rekuperační jednotky

SLAVÍME VYROBENÝ 100. KUS OCHRANNÉHO ŠTÍTU PRO LÉKAŘE

Štíty do nemocnic - výroba zahájena

Filtry a rekuperace v době pandemie COVID-19

Filtrační tkaniny F7 a filtrační sáčky - PRODEJ ZASTAVEN

PROVOZNÍ OPATŘENÍ PRO DOBU PANDEMIE

Realizace větrání s rekuperací v MŠ A ZŠ SVATOŇOVICE

Zahajujeme prodej centrálních vysavačů Globovac Play

Centrální vysavač-proč?

google8fbb401f85849981.html

Filtry pro rekuperaci

Komponenty

Postup realizace

Čištění vzduchotechniky rodinného domu

Porovnání lokálních rekuperačních jednotek

Rekuperátor a účinnost rekuperace

Předehřev pro rekuperaci

Montáž centrálního vysavače

Instalace potrubí systému centrálního vysávání

Rekuperace svépomocí II

Rekuperace svépomocí I

Rekuperace vs. klimatizace

Rekuperace vs. digestoř

Jak se vyrábí rekuperátor a rekuperační jednotka

Testujeme

Servis rekuperace

Rekuperace svépomocí

Co je to rekuperace

Jaké potrubí pro rekuperační systém?

Nejprodávanější

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads